image
SIAM GLITTERS 1957

ด้วยแรงบันดาลพระทัยของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจากการโดยเสด็จ ตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎรที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนปัญหาเรื่องสัตว์ป่วยอนาถา ต่างๆ

บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยพระประสงค์ของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสัตว์ป่วยอนาถา โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญ  โดยได้วิจัยและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคามาตรฐาน
การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
image
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่ทรงมี
พระปรีชาสามารถ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อการพัฒนาประเทศ ชาติอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเมื่อคราวงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Princess Congress) ครั้งที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในฐานะ นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระดับแนวหน้าของโลกทั้งในและ ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความสนพระทัยในเรื่องการศึกษาสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากพืชสมนุไพร ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นยารักษาโรค หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องหอมจากพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบสำคัญ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตและการสกัดน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและจากการที่ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานจากโรงงานผลิตน้ำหอมชั้นนำในต่างประเทศ ทรงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาการสกัดน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย กอปรกับทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ของไทยที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์สามารถนำมาพัฒนาศักยภาพเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
image
ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรของไทยมีอาชีพที่มั่นคงและรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเพาะปลูก ดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจจึงเป็นที่มาของโครงการสกัดสารหอมระเหยจากพืช ที่ทรงมีพระดำริให้จัดทำขึ้น โดยดำเนินการเพาะเลี้ยงกุหลาบมอญสายพันธุ์ดีและพรรณไม้ไทยนานาชนิด อาทิ ดอกมหาหงส์ โมก พุด พุดน้ำบุษย์ มะลิ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานสกัดสารหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการต้นแบบอันทันสมัยสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันได้สารหอมระเหยจากกุหลาบมอญผ่านขั้นตอนปรุงแต่งและพัฒนาเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบที่หอมละมุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำหอมสู่ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า
image
และด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรและผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทรงมีพระดำริให้ก่อตั้ง บริษัท สยาม กลิตเตอร์ส 1957 จำกัด ขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทรงออกแบบด้วย พระองค์เองอาทิ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องแต่งกายและน้ำหอม ภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 (Chulabhorn Mahidol 1957) โดยนำรายได้สมทบทุนเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้